Tenester

Prototypeutvikling

Vår prototypeteneste hos Brødrene Øyehaug er den ideelle løysinga for kundar som leiter etter ein trebearbeidingsprodusent som kan gjere idéane deira til eit handfast produkt.

Fra idé til produksjon

Vi brenn for trearbeid, og vårt erfarne team er her for å hjelpe deg å oppnå din visjon frå start til slutt. Vår prototypeteneste tilbyr ei rekkje løysingar, frå handlagde prøver til avansert datastyrt 3D-behandling. Vi har verktøya og ekspertisen for å sikre at prosjektet ditt blir fullført til dei høgste standardane.

La oss handtere CNC-bearbeidinga og bringe idéane dine ut i livet.