×
{{ product.product_title }}
Samanlikning

Kjøkkenartiklar

I kjøkkenartiklar leverer vi idag hoggebrett/skjerefjøler til proffmarknaden. Storkjøkken/hotellkjøkken er dei vanlegaste brukarane, men fjølene eignar seg også godt til bruk i private heimar. Våre hoggebrett kjem i to storleikar, og er produsert i laminert bøk. Dette er solide fjøler, med gjennomgåande boltar for å auke styrken og levetida til fjøla.