Sertifikat

Nokre av våre sertifikat

Norske trevarer

Stadig fleire kundar set pris på norskproduserte varer. Vi er stolte av å vere medlem i "Norske trevarer". www.norsketrevarer.no
Norske Trevarers Bærekraftstrategi

StartBANK

Startbanken er ei sertifiseringsordning, der kravet er å ha "orden i sysakene". Mellom anna gjeld dette å vere a jour med betaling av skattar og avgifter.
Registreringsbevis

Grønt Punkt Norge

Brødr. Øyehaug er opptatt av miljøet og vi har avtalar med leverandørar på ulike returordningar.
Medlemsbevis