Sertifikat

Nokre av våre sertifikat
CNC-produksjon komponentar frest i lyst tre
Sertifikat Norske Trevarer

Norske trevarer

Stadig fleire kundar set pris på norskproduserte varer. Vi er stolte av å vere medlem i "Norske trevarer". www.norsketrevarer.no
Norske Trevarers Bærekraftstrategi
sertifikat startBANK

StartBANK

Startbanken er ei sertifiseringsordning, der kravet er å ha "orden i sysakene". Mellom anna gjeld dette å vere a jour med betaling av skattar og avgifter.
Registreringsbevis
Sertifikat Grønt punkt norge

Grønt Punkt Norge

Brødr. Øyehaug er opptatt av miljøet og vi har avtalar med leverandørar på ulike returordningar.
Medlemsbevis