Verdiar

• Vi arbeider saman mot felles mål
• Vi har fokus på å skape bærekraftige varer og tenester
• Vi set ærligdom og medverknad høgt

Kvar dag arbeider vi for å ha eit ansvarleg, trygt og godt arbeidsmiljø i Brødr. Øyehaug. Alle medarbeidarane våre set si ære i å ha fornøgde kundar og vi bygger langsiktige relasjonar. Vi arbeider aktivt med å redusere energiforbruket og utslepp av klimagassar.

Verksted skapar bærekraftige verdiar