×
{{ product.product_title }}
Samanlikning

Søyle Empire B

Søyle Empire B er ei klassisk empiresøyle til støtte til tak. Mønsteret er likt med stolpe og baluster Empire B.

Her er empirespor både under og over det tilpassa firkantfeltet for innfesting av handlist/handrekke.

Samanlikn
Dimensjonar
- 85mm
- 126mm
Lengde
- 2500mm
Variant
- Firkant for handlist er 280mm
Overflatebehandling
- Ubehandla
Tresort
- Furu prima, laminær
- Furu utan kvist, fingerskjøtt
- Eik