×
{{ product.product_title }}
Samanlikning

Søyle D – mønster

Søyle D er ei tradisjonell dreia søyle til støtte til tak. Mønsteret er likt med stolpe og baluster type D.

Her er mønster både under og over det tilpassa firkantfeltet for innfesting av handlist/handrekke.

Samanlikn
Dimensjonar
- 85x85mm
- 126mmx126mm
Lengde
- 2500mm
Variant
- Firkant for handlist er 280mm
Overflatebehandling
- Ubehandla
Tresort
- Furu uten kvist, fingerskjøtt
- Eik