Tenester

Hjelp til utvikling og prototyp

Vi har både dyktige medarbeidarar og avanserte datastyrte fresemaskiner.

fresemaskiner til fresing Av Prototype I Isopor

Dette set oss i stand til å ta på oss mange ulike typer oppdrag; frå enkle handlaga prøver til avansert datastyrt 3D-bearbeiding.

Våre CNC-maskiner er svært fleksible, og kan bearbeide store arbeidsstykker.

Vi har primært trebearbeidingsmaskiner, men våre maskiner kan også bearbeide ulike plastmaterialer/hardskum.